KOPPL voor hulpverleners en vrijwilligers

Hartelijk welkom. Als hulpverlener of vrijwilliger wil je burgers en clienten zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor kan je gebruik maken van KOPPL. Onderstaand lees meer hierover en staan instructie video’s over hoe je KOPPL hiervoor kan gebruiken.  

Samen met de SIGRA zochten we een oplossing om vraag en aanbod actueel en relevant te maken. KOPPL realiseerde samen met de SIGRA een ‘Moderne Sociale Kaart’ die zowel de vraagzijde als de aanbodzijde autonomie en eigen beheer geeft.

Een hulpmiddel van deze tijd, noemde een van de testers het.

 

Pro-Mockup

[popup_anything id=”13832″]

 

Waarom KOPPL gebruiken?

 

Vanuit de client (de vraag centraal)

Dien meerdere hulpvragen in

Inclusief opvolging

 

Vrijwilligers & professionals vinden niet altijd de juiste (hulp)organisatie

 

 

 

Daarnaast hebben zorgprofessionals te maken met hoge administratieve lasten, tijdsdruk en multiproblematiek

KOPPL Pro – Hulpverleners

KOPPL helpt efficiënt & wijkgericht cliënten ondersteunen

Hoe werkt KOPPL Pro? 

Vraaggestuurd


Wij geloven in een vraaggestuurde aanpak, simpel en doeltreffend. De vraag en de mogelijkheden van iemand staan centraal. Zo kom je samen bij de juiste hulp terecht, mismatches, vertraging en rompslomp zijn verleden tijd. 

Unieke koppeling aanbod


Het aanbod van jouw netwerk staat op een centrale plek. Zo gebruik je niet alleen je eigen, maar ook de kennis van anderen (collega’s). De vraag koppel je direct met het aanbod in de buurt. De capaciteitscheck laat zien of het beschikbaar is. Nooit meer onnodig lang wachten.

Laagdrempelig en wijkgericht


KOPPL maakt hulp vinden en vragen écht makkelijk. Via elk apparaat heb jij altijd de beschikking over een actueel overzicht van ondersteuning in de buurt. Zo help je efficiënt en wijkgericht cliënten ondersteunen. Bespaar ook tijd en help meer mensen sneller ondersteuning te vinden.  

Hoe gebruik je het?

1. Met de client hulp vragen

 • Denk vanuit de vraag 

 • Grote knoppen

 • Specificeer samen op de kenmerken

 • Kom direct in contact

2. Voor de client hulp vragen

 • Zoek meerdere hulpvragen ineens

 • Kies uit een makkelijk dropdown menu

 • Voeg extra contactgegevens toe (van een mantelzorger of jezelf) 

 • Voeg extra informatie toe relevant voor de hulpvraag

3. Bekijk opgepakte hulpvragen 

 • Heeft een organisatie al contact gezocht?

 • Is mijn cliënt bereikt?

Het resultaat?

De client centraal, meer mensen vinden sneller ondersteuning tegen lagere kosten

Ook voor hulpverleners is er meerwaarde

 • Zoek vraaggestuurd
 • Kom snel bij relevant (en alternatief) aanbod
 • Zie actueel aanbod uit jouw netwerk
 • Bespaar tijd met hulpvragen uitzetten
 • Bespaar tijd met opvolgen aan organisaties
KOPPL Pro – Hulpverleners

[popup_anything id=”14063″]

Wat levert het direct op?

Client is sneller bij de juiste hulp

Tijdwinst voor hulpverleners

Tijdwinst voor organisaties

Sigra logo
Logo Gemeente Amsterdam

Wil je meedoen of meer informatie?

We geven graag een demonstratie of een toelichting

06 43045132   E  info@koppl.nl

[popup_anything id=”14063″]

team
KOPPL Pro – Hulpverleners