Cases

Met KOPPL software werk je themagericht samen in een zogenaamde groep. Deze groep heeft als doel laagdrempelige toegang te faciliteren naar relevante (subsidie)partners en hulpverleners. Zo komt jouw (kwetsbare)doelgroep makkelijker en sneller in contact met relevant aanbod.

KOPPL is naar eigen wens in te richten, of maak gebruik van onderstaande thema’s.

Gezondheid

Geldzaken

Leren

Wonen

Werk

Meedoen

Gezondheid

Geldzaken

Leren

Wonen

Werk

Meedoen

Cases

Positieve Gezondheid

Duizenden zorgprofessionals ondersteunen dagelijks bij psychosociale problemen. Het zoeken naar passende welzijnspartners duurt gemiddeld 33 minuten. Het template Positieve Gezondheid sluit direct aan op de gesprekstool Positieve Gezondheid en is erop gericht om vraaggestuurd relevant aanbod te vinden. Het maakt verbinding tussen welzijnspartners en de eerste lijn. Stimuleer autonomie en zelfredzaamheid met wel 41% meer tijd voor de cliënt.

Voor wie? Huisartsen, POH, Welzijnswerkers, GGZ

Wat doet het?  Cliënten en zorgprofessionals hebben meer tijd en overzicht om gezamenlijk een passende welzijnspartner te vinden. Doordat het aansluit op de uitkomst van de gesprekstool maakt men eenvoudig keuzes. Zo komt men makkelijker in aanraking met preventieve ondersteuning.

Ontwikkeld met: o.a. Arkin, Combiwel, Sezo

Cases

Gezondheid

Mentale of fysieke ondersteuning vragen is voor veel doelgroepen lastig. Cliënten leunen daardoor veel op hulpverleners en/of komen (juist tijdens corona) te laat bij hulp aan. Het template Gezondheid geeft handvatten bij gezondheid gerelateerde vragen. 

Voor wie? Mantelzorgers, cliënten, welzijnswerk, huisarts / POH

Wat doet het? Mantelzorgers en cliënten krijgen ondersteuning en komen zelfstandig in contact met relevante partners. Het thema is makkelijk uit te breiden of aan te passen met teksten en logo’s voor jouw doelgroep (bijvoorbeeld jongeren).

Ontwikkeld met: o.a. Mantelzorgers, Cliëntenbelang, DOCK, HVO Querido, Arkin

Cases

Geldzaken

20% van de Nederlanders huishoudens heeft moeite om de rekeningen te betalen. Het aantal aanvragen van schuldhulp is sinds de coronacrisis verdubbeld. Met het template Geldzaken creëer je toegang voor jouw doelgroep bij geldproblemen zoals huisuitzetting, schulden of vragen over administratie en voorzieningen. 

Voor wie? Gemeenten, welzijnswerk, schuldhulpverlening

Wat doet het? Jouw doelgroep komt direct in contact met de juiste instantie en de statistieken geven jou inzicht in de vragen en snelheid van opvolging. Wij zien dat ondersteuning op publieke plaatsen de drempel nog verder verlaagd. We delen graag onze benchmark.

Ontwikkeld met: Dock, CentraM, de Geldcoach, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Cases

Leren

2 miljoen Nederlanders hebben niet de juiste (digitale) vaardigheden om goed te kunnen participeren. Met de digitalisering van de overheid en de nieuwe inburgeringswet 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en toeleiding van bewoners. Met het template Leren faciliteer je directe toegang bij digitale en/of taal gerelateerde vragen.

Voor wie? Gemeenten, bibliotheken, welzijnspartners

Wat doet het? Door de laagdrempeligheid van KOPPL komt men snel in contact met de juiste instantie. KOPPL is eenvoudig meertalig in te richten ter ondersteuning van anderstaligen.

Ontwikkeld met: o.a. Koninklijke Bibliotheek, OBA, Gemeente Amsterdam, Alliantie Digitaal Samenleven

Cases

Wonen

Wonen, de eerste levensbehoefte, is een van de grootste uitdagingen in Nederland. Dure koopwoningen, te weinig (sociale) huurwoningen, hoge vaste lasten of vragen over opvang en veiligheid. Allemaal vraagstukken waar je niet van het kastje naar de muur wilt gaan. Met het template Wonen geef je de juiste route aan jouw doelgroep.

Voor wie? Gemeenten, welzijnswerk, stichtingen, GGZ instellingen

Wat doet het? Door in enkele stappen de juiste route uit te tekenen ondersteun je jouw doelgroep. Zo help je bijvoorbeeld economische daklozen, jonge gezinnen of juist ouderen direct in de juiste richting. 

Ontwikkeld met: o.a. Stichting Woon!, Gemeente Amsterdam, CentraM 

Cases

Werk en activiteiten

700.000 Nederlanders maken gebruik van de bijstand of een WW uitkering. Waar ga je naartoe voor als je ontslagen bent of werk zoekt? Hoe zorg je dat je ervaring opdoet of leert solliciteren? Met het template Werk verwijs je gemakkelijk naar partners die ondersteuning bieden bij ontslag of solliciteren. Zo kan jouw doelgroep makkelijker participeren.

Voor wie? Vrijwilligersorganisaties, buurtwerk, WPI, gemeenten

Wat doet het? KOPPL heeft zelf ervaren dat de doelgroep hulp zoekt op vertrouwde plekken zoals bibliotheken en buurthuizen. Door vanuit die omgeving gemakkelijk en met zekerheid te verwijzen geef je jouw doelgroep wat extra lucht. 

Ontwikkeld met: o.a. WPI Amsterdam, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Combiwel Buurtwerk

Cases

Meedoen

Meer dan 1 miljoen mensen voelt zicht sterk eenzaam, tegelijk helpt 50% van de Nederlanders om iets tegen eenzaamheid te doen. Hoe weet je waar je kan meedoen of waar je kan helpen? Met het template meedoen creëer je een actueel en digitaal overzicht van buurtinitiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke ondersteuning.

Voor wie? Buurtinitiatieven, buurtwerk, vrijwilligersorganisaties en gemeenten

Wat doet het? In enkele klikken kan iedereen relevant aanbod of ondersteuning vinden. Zo help je in jouw regio een actueel overzicht te faciliteren. Start nu en bevorder participatie.

Ontwikkeld met: o.a. DOCK, Doras, Vrijwilligers Centrale Amsterdam

gemeente

Sociale Kaart Gemeenten

Een sociale kaart is een verzameling aanbod binnen een gemeente. Elke sociale kaart kent uitdagingen zoals toegankelijkheid, actualiteit en meetbaarheid van de hoge ontwikkelingskosten. KOPPL heeft de afgelopen jaren in de gemeente Amsterdam een schaalbaar systeem ontwikkeld wat deze uitdagingen ondervangt. Het template is gratis te gebruiken. Het biedt een basis voor een sociale kaart en is naar wens aan te passen en uit te breiden met verschillende services zoals actueel aanbod of een eigen App.

Voor wie? Nederlandse gemeenten

Wat doet het? Dit template bevat veel van bovengenoemde onderdelen. Elke gemeente heeft een unieke omgeving in eigen stijl en voegt daar gemeentelijk aanbod aan toe. De (subsidie)partners beheren eigen aanbod en actualiteit, het dashboard geeft de gemeente inzicht in opvolging en vraagtrends. Bekijk deze Case en ontwikkel in enkele klikken een vraaggestuurde sociale kaart voor jouw gemeente. 

Ontwikkeld met: o.a. de Gemeente Amsterdam en >250 partners

Of… maak net zo makkelijk je eigen template

KOPPL heeft enkele voorbeeld templates gemaakt waar je gebruik van kan maken. Maar in essentie bouw jij je eigen template afgestemd op jouw doel en jouw doelgroep. De KOPPL software is zo gemaakt dat jij al jouw behoefte daarin kwijt kan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte